Previous Next

Dlaczego my

Agencja Ochrony "RAMZES" działa zgodnie z przyznaną koncesją MSWiA oraz w oparciu o przepisy ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku z późniejszą zmianą "o ochronie osób i mienia" wraz z aktami wykonawczymi. System stacjonarnej ochrony polega na stałej obecności pracowników ochrony na terenie chronionego obiektu. Do ich zadań należy nieustanne czuwanie nad bezpieczeństwem osób i mienia znajdującego się na chronionym obiekcie.

Agencja stosuje w swojej pracy umundurowanie i wyposażenie techniczne. Każdy pracownik ochrony naszej agencji jest wyposażony w kompletne umundurowanie zgodnie z miejscem przeznaczenia opatrzone w logo firmy: "RAMZES"

Pracownicy licencjonowani na obiektach będących w wykazie zgodnie z ustawa o ochronie Osób i Mienia, oprócz umundurowania wyposażani są w środki przymusu bezpośredniego, m.in. takie jak: pałka wielofunkcyjna "TONFA", paralizator elektryczny, kajdanki i inne.

Z dużą skutecznością dbamy o bezpieczeństwo osób oraz zapobiegamy kradzieżom, włamaniom i niszczeniu powierzonych naszej pieczy obiektów. Dokładamy wszelkich starań, by ograniczyć do minimum ryzyko utraty mienia lub wystąpienia szkód. Stosowany przez nas system ochrony jest każdorazowo dopasowywany do specyfiki obiektu i opracowywany na podstawie analizy aktualnych i potencjalnych zagrożeń oraz występujących potrzeb. Chronimy obiekty, bez względu na ich wielkość, lokalizację i charakter.

 • W jakich przypadkach warto zlecić ochronę fizyczną?
  Należy pamiętać, iż nawet najlepsze techniczne systemy zabezpieczeń, aby w pełni spełniały swoje zadania, wymagają nadzoru, oceny przekazywanych informacji i podjęcia decyzji o działaniu.

  Zalecamy ochronę fizyczną w obiektach, w których istotnym czynnikiem jest czas reakcji na ewentualne zagrożenia i podejmowanie natychmiastowego działania. Będąc w stałej gotowości do udzielenia pomocy osobom przebywającym na terenie chronionego obiektu, agent ochrony dokona interwencji szybciej, niż wezwana zmotoryzowana załoga w przypadku monitorowania systemu alarmowego.

  Czynnika ludzkiego nie da się również wyeliminować w obiektach, w których istnieje potrzeba weryfikacji uprawnień do wejścia, przebywania oraz wyjścia osób lub wjazdu i wyjazdu pojazdów.

  Dodatkowo agenci ochrony mogą wykonywać szereg czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przy wykorzystaniu technicznych środków zabezpieczeń (kamer, systemów alarmowych, kontroli dostępu, p.poż.).

 • Jaką mogę mieć pewność, że wasi agenci wypełniają należycie swoje obowiązki?
  Przykładamy bardzo dużą wagę do jakości wykonywanych usług. W tym celu prowadzimy kontrole stanu zabezpieczenia chronionych obiektów oraz wykonywania obowiązków przez agentów ochrony. Kontrole są przeprowadzane o różnych porach, w dzień i w nocy.

  Dodatkowo agentów ochrony wyposażamy w urządzenia umożliwiającego całodobowe monitorowanie wykonywanych obchodów. Dzięki temu jesteśmy informowani o wystąpieniu jakiegokolwiek odstępstwa od wykonywanych obowiązków. Eliminuje to ryzyko tymczasowego obniżenia jakości ochrony umożliwiając nam weryfikację i odpowiednią reakcję. Nie limitujemy ilości kontrolnych punktów obchodowych instalowanych na obiekcie.

 • Czy agenci ochrony mogą dodatkowo wykonywać np. drobne prace porządkowe (np. odśnieżanie)?
  Ochronę każdego obiektu poprzedzamy analizą zagrożeń oraz potrzeb i wymagań Klienta. Wspólnie ustalamy schemat organizacji ochrony (ilość agentów oraz godziny pełnienia ochrony) oraz procedury postępowania agentów na poszczególnych posterunkach. Po przeprowadzonej analizie, szczegółowy zakres czynności agentów ochrony jest wspólnie z Klientem ustalany w Instrukcji Ochrony Obiektu będącej załącznikiem do umowy.

  Ochronę każdego obiektu poprzedzamy analizą zagrożeń oraz potrzeb i wymagań Klienta. Wspólnie ustalamy schemat organizacji ochrony (ilość agentów oraz godziny pełnienia ochrony) oraz procedury postępowania agentów na poszczególnych posterunkach. Po przeprowadzonej analizie, szczegółowy zakres czynności agentów ochrony jest wspólnie z Klientem ustalany w Instrukcji Ochrony Obiektu będącej załącznikiem do umowy.

Nasi klienci

 
 
Używamy systemu kontroli
ACTIVE GUARD
http://www.ebs.pl/active-guard.html

..................................................................
Zapraszamy do oglądania programu OLA W TRASIE z udziałem AGENCJI OCHRONY RAMZES  w telewizji TTV.