Previous Next

Oferta Agencji Ochrony Osób i Mienia "RAMZES"

Do świadczonych usług ochrony należą:

 • DOZOROWANIE
  Stałe zabezpieczenie obiektów o niskim stopniu zagrożenia zdarzeniami przestępczymi. - składy surowców i materiałów, obiekty zamknięte o dobrej infrastrukturze technicznej (ogrodzenie oświetlenie itp.) W ramach usługi dozorowania oferujemy za niewielką opłatą obsługę systemu grzewczego (pracownicy z uprawnieniami na kotły o mocy pow. 50 KW), pielęgnację zieleni (koszenie, podlewanie, plewienie), odśnieżanie wraz z wywozem śniegu, utrzymanie czystości ciągów komunikacyjnych.
 • OCHRONA FIZYCZNA
  Stałe zabezpieczenie obiektów o podwyższonym stopniu zagrożenia zdarzeniami przestępczymi. Pracownicy z uprawnieniami do posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego. - składy materiałów niebezpiecznych, łatwopalnych , obiekty obowiązkowo chronione, obiekty zamknięte o dobrej infrastrukturze technicznej.
 • NOWOŚĆ !!! Usługa RAMZES ONLINE - zastąp pracownika ochrony systemem inteligentnych kamer i zacznij oszczędzać. My poniesiemy wszelkie koszty inwestycji !!!

  RAMZES ONLINE polega na odbieraniu, rejestrowaniu i reagowaniu na sygnały pochodzące z lokalnych systemów telewizji przemysłowej (CCTV). Możemy go realizować w formie wideo-weryfikacji lub jako wirtualny patrol

  Wideo weryfikacja

  Po zainstalowaniu w obiekcie systemu RAMZES ONLINE, nasi operatorzy w chwili odebrania sygnału alarmowego otrzymują przekaz obrazu z kamer . W przypadku stwierdzenia rzeczywistego zagrożenia powiadamiają osoby wskazane przez klienta lub wysyłają na miejsce patrol interwencyjny

  Wirtualny patrol

  Usługa polega na zdalnym łączeniu się operatora naszego centrum monitorowania z systemem RAMZES ONLINE, zainstalowanym w chronionym obiekcie, w celu sprawdzenia stanu bezpieczeństwa poprzez obserwację obrazu z kamer. Połączenie i obserwacja wykonywane są z ustaloną częstotliwością, zgodnie z harmonogramem uzgodnionym wcześniej z klientem. W przypadku stwierdzenia rzeczywistego zagrożenia nasz operator powiadamia osoby upoważnione lub wysyła na miejsce patrol interwencyjny

  Usługa RAMZES ONLINE realizowana jest przy użyciu nowoczesnych kamer 2Mpx z funkcją inteligentnej analizy obrazu. W jej skład wchodzą systemy przekroczenia wirualnej linii, detekcja intruza, naruszenie strefy oraz dynamiczna analiza. Odpowiednie skonfigurowanie przedstawionych funkcji skutkuje stałą lub czasową analizą rejestrowanego obrazu i umożliwia bardzo szybkie wychwycenie niepożądanych zdarzeń. Inteligentne funkcje analizy potwierdzają nowoczesny charakter kamery, zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz pozwalają na lepsze kontrolowanie sposobu prowadzenia monitoringu

 • OCHRONA DORAŹNA
  Doraźne zabezpieczenie obiektów o zróżnicowanym stopniu zagrożenia zdarzeniami przestępczymi. - obiekty w niepełnym wymiarze godzin, wymagające specjalnych predyspozycji do wykonywania zadań, doraźne zabezpieczenie budów, składów technicznych, parków maszynowych, opuszczonych obiektów itp.
 • OCHRONA IMPREZ MASOWYCH

Podejmujemy się także zabezpieczenia wszelkiego rodzaju imprez takich jak:

 • Imprezy sportowe
 • dożynki
 • festyny
 • dyskoteki
 • przyjęcia weselne
 • bankiety , konferencje
 • koncerty
 • imprezy okolicznościowe
 • przyjęcia zakładowe

Nasi pracownicy są odpowiednio przeszkoleni oraz wyposażenie w środki łączności bezprzewodowej, ściśle współpracujący z organizatorami.

OUTSOURCING :

 • obsługa recepcji, portierni
 • obsługa szatni
 • obsługa kotłowni
 • usługi porządkowe oraz zaopatrzenie w środki czystości
 • pielęgnacja terenów zielonych

P.U. Ramzes specjalizując się w outsourcingu personalnym pozwoli Państwa firmie obniżyć koszty, poprawić jakość, zwiększyć elastyczność decyzyjną, a przede wszystkim odciążyć pracowników Państwa firmy, co zaprocentuje polepszeniem funkcjonowania innych działów, koncentrując się na realizacji strategii podstawowej organizacji.

Nasi klienci

 
 
Używamy systemu kontroli
ACTIVE GUARD
http://www.ebs.pl/active-guard.html

..................................................................
Zapraszamy do oglądania programu OLA W TRASIE z udziałem AGENCJI OCHRONY RAMZES  w telewizji TTV.